Monday, July 4, 2011

FADHAIL SYA'BAN

Disebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan an-Nasai bahawa Usman bin Zaid menceritakan :
" saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya tidak pernah menyaksikan banyaknya puasa tuan ada lain-lain bulan seperti di bulan sya'ban; lalu baginda saw menjawab, itulah bulan (sya'ban) di mana ramai manusia lalai mengenainya iaitu di antara bulan rejab dan ramadhan ; ini adalah bulan di mana segala amalan di angkat kepada Tuhan pemilik sekalian alam. Oleh itu saya ( baginda saw) amat suka kiranya amalan saya diangkat ketika saya sedang berpuasa.

No comments:

Post a Comment